Archive

Monthly Archives: June 2015

 
 Man with a movie camera / 1929 / Dziga Vertov / Russia

การได้ดูหนังเรื่องนี้อีกรอบในโรงหนังถือว่าเป็นประสบการณ์อันเรียกได้ว่าเป็นสุนทรียะที่ถูกสร้างใหม่อย่างหนึ่งของตัวผู้เขียนเลยทีเดียว แม้หนังจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยก็ตาม แต่นี่คือเสน่ห์ของภาพเคลื่อนไหวที่สำหรับเราแล้วมันอยู่เหนือกาลเวลาและเรื่องเล่า เนื่องด้วยว่าหนังเรื่องนี้เป็นการทดลองกับทุกสิ่งที่มันจะสามารถเป็นไปได้(และไปได้ไกลมากๆด้วย หากใครคิดว่าเทคนิคใน Inception เป็นอะไรที่ใหม่ขอให้ไปลองหาเรื่องนี้มาดู) และหนังมันก็พาเราเข้าไปในห้องทดลองของตัวมันเอง หนังเรื่อง Man with a Movie Camera เป็นหนังที่ให้กำเนิดทฤษฎีตัดต่อหลายๆทฤษฎี และ เป็นแรงบันดาลใจกับศิลปินอีกหลายๆคนได้นำเทคนิคต่างๆมาพัฒนาจนเป็นเทคนิคตัดต่อที่เราคุ้นชินในปัจจุบัน และอาจจะรวมไปถึงคนทำงานพวกวิดีโออาร์ตในช่วงแรกหรือพวกกลุ่ม ดาดา อีกด้วย

หากเราย้อนกลับไปมองถึงศิลปะของภาพเคลื่อนไหวหรือการดูหนัง ไม่ว่าหนังนั้นๆมันจะเป็นหนังประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่ภาพยนตร์สื่อสารกับเราได้ก็คือ”การมอง” และหนังเรื่องนี้กระตุ้นให้เรามองภาพอย่างใสสื่อที่สุดคือ มองอย่างที่เราอยากจะมอง เช่น สิ่งของ คน หรือธรรมชาติต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาและจะขาดไม่ได้เลยก็คือการรับรู้ของคนมอง(Perception) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน และเทคนิคต่างๆในหนังก็กระตุ้นความรู้สึกส่วนลึกของตัวผู้เขียนอย่างมาก แม้ว่าเทคนิคหลายๆอย่างจะสามารถทำได้อย่างง่ายๆหากเราใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ที่บอกว่ามันกระตุ้นความรู้สึกส่วนลึกของตัวผู้เขียนคือวิธีการเลือกใช้ภาพต่างๆที่นำมาทดลอง มันกระตุ้นเราตั้งแต่การมองและอย่างที่กล่าวไปคือ Perception ของตัวผู้เขียนเอง เช่นภาพบางภาพที่เอามาซ้อนกันนั้นก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมา กล่าวง่ายๆคือมันคล้ายกับการผสมคำหากพูกในเชิงของหลักภาษา ภาพๆเดียวอาจจะทำให้เราเข้าใจความหมายของมันอยู่แล้ว(และอาจจะเป็นความหมายที่ตายตัวในบางกรณี) แต่เมื่อภาพในหนังเรื่องนี้มันถูกนำมาซ้อนกันมันเหมือนเกิดการไหลเลื่อน(Fluid)ทั้งความหมายและสุนทรียะของตัวภาพ เกิดเป็น text หลาย text ซ้อนทับกัน ซึ่งนั้นอาจจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ นี่จึงเป็นความเป็นอมตะเหนือกาลเวลาของสิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์

นี่คือการกำเนิดของภาพที่เรียกได้ว่าเป็นสุนทรีย์อันน่าตื่นตาตื่นใจของคนในยุคนั้นและเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาและต่อยอดจากหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องด้วยว่าเทคนิคการตัดต่อหลายๆแบบในปัจจุบันเราสามารถเห็นได้เกือบทั้งหมดจากหนังเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว ภาษาของภาพและสื่อภาพยนตร์ยังคงมีความมหัศจรรย์หลงเหลืออยู่อีกมากมาย มันยังคงรอคอยให้คนรุ่นต่อๆไปได้ค้นพบมัน

Advertisements